Toetskalender

In deze toetskalender staan alle toetsen die (buiten de methode toetsen) afgenomen worden op de Bosch en Hovenschool. Dit zijn voornamelijk de Cito toetsen, die de kinderen bij hun eigen leerkracht in de klas maken. Er staan echter ook een aantal toetsen in die de IB-er (indien nodig) afneemt.

September/Oktober/November:

Groep 1-2: Auditieve screening

Groep 3: Herfstsignalering: Lezen

Groep 8: IEP; Leervermogen, niet vakgebonden

Groep 3 tot en met 8: Pi-dictee; voor leerlingen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun spellingvaardigheden

Groep 3 tot en met 8: EMT (een minuut toets) en Klepel: beide voor leerlingen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun leesvaardigheden

November/December:

Groep 8: Drempelonderzoek bij leerlingen met voorlopig vo advies: VMBO

Januari/Februari:

Groep 1 en 2: TaaltoetsvoorAlleKleuters(TAK)toets voor kinderen van wie we een beter beeld willen krijgen van hun taalontwikkeling.

Groep 2: Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters

Groep 3: Wintersignalering; Lezen

Groep 3 tot en met 8: Cito Spelling

Groep 3 tot en met 8: Cito Rekenen en Wiskunde

Groep 3 tot en met 8: Cito DMT (Drie Minuten Toets); woordlezen

Groep 4 tot en met 8: Cito Begrijpend lezen

Groep 3 tot en met 8: Cito Avi-lezen: tekstlezen

Groep 8: Cito werkwoordspelling

Groep 8: Cito Studievaardigheden

Groep 8: IEP; vorderingen taal, lezen, spellen, rekenen, en studievaardigheden.

Maart:

Groep 3: Lentesignalering

Groep 3-8: Pi-dictee voor een aantal leerlingen

groep 3-8: EMT en Klepel voor een aantal leerlingen

 

Mei/Juni:

Groep 1-2: Auditieve screening

Groep 1-2: TAK-toets voor een aantal kinderen.

Groep 2: Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters

Groep 3: Eindsignalering; Lezen

Groep 3 tot en met 7: Cito Spelling

Groep 3 tot en met 7 Cito Rekenen en Wiskunde

Groep 3 tot en met 7: Cito DMT

Groep 4 tot en met 7: Cito Begrijpend lezen

Groep 3 tot en met 7: Cito Avi lezen

Groep 6 en 7: Cito Studievaardigheden

Groep 7: Cito Werkwoordspelling

Door het hele jaar heen:
Tevens kunnen bepaalde toetsen ook op andere momenten ingezet worden om zo een nog beter beeld te krijgen van uw kind. Hieronder vallen de reeds (voor een aantal leerlingen) geplande Pi-dictee, EMT en Klepel. Maar ook DLE-toetsen hoofdrekenen, rekenen en begrijpend lezen.