b

Schoolgids

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Lees verder

}

Schooltijden

Hier vindt u onze schooltijden. Lees meer

Gymrooster

Op deze pagina zijn alle Gym-dagen en tijden terug te vinden per klas.
U zoon en-/of dochter zal op deze dagen verschillende sportactiviteiten uitvoeren.
Voor het complete overzicht. Lees meer

l

Protocol gescheiden ouders

Hier leest u onze afspraken wat betreft gescheiden ouders. Lees meer…

Jaarverslag

Hier leest u ieder jaar ons jaarverslag. Lees meer…

s

Hoofdluis

Iedereen die schoolgaande kinderen heeft, krijgt er vast een keer mee te maken: hoofdluis. Het is beslist geen drama en u hoeft uzelf niets te verwijten als uw kind hoofdluis heeft. Het krijgen van hoofdluis heeft helemaal niets te maken met lichamelijke hygiëne. Lees meer

Schoolbibliotheek

De Bosch en Hovenschool heeft een eigen schoolbibliotheek. Leerlingen kunnen boeken lenen via een speciaal online uitleensysteem. Lees meer…