Sociaal emotionele ontwikkeling

Op de Bosch en Hovenschool bevorderen we positief gedrag d.m.v. de PBS principes. Het doel is een positieve, sociale omgeving te creëren, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid.
Lees meer

Dyslexie

Op het moment dat er gedacht wordt aan mogelijke dyslexie wordt dit met ouders besproken en zullen we ook het profiel van de leerling bespreken met OnderwijsAdvies. Hier volgt dan eventueel een dyslexieonderzoek uit. Is bij een leerling dyslexie vastgesteld, krijgt hij op school compenserende en dispenserende maatregelen die het (leren) lezen makkelijker maken. Deze maatregelen en afspraken komen in een persoonlijk dyslexiekaart die elk jaar met ouders besproken wordt.
Lees meer

=

RT

Ook dit jaar hebben we weer plaats in de formatie kunnen maken voor RT uit de groep. Hieronder wordt beschreven wat wij op school aan RT uit de groep doen. Natuurlijk begeleidt de leerkracht in de groep ook kinderen die tegen problemen aan lopen. Dit wordt o.a. gedaan door verlengde instructie aan de instructietafel en extra inoefenen.
Lees meer

A

Verrekijkerklas

Op de Bosch en Hovenschool wordt in alle klassen gedifferentieerd gewerkt: tenminste op 3 verschillende niveaus wordt de lesstof aangeboden. Daarnaast hebben we voor kinderen die meer aankunnen de Plusklassen en de Rekentijgers. De Plusklas is gericht op zeer taalvaardige kinderen,  terwijl de Rekentijgers zich specifiek op zeer rekenvaardige kinderen richt.
Lees meer

k

Huiswerk

Zoals jullie al weten en ook al goed (!) doen hebben we vanaf groep 5 echt huiswerk. Dit lijkt misschien raar en is soms best lastig, maar we merken dat als je leert huiswerk maken,  je daar echt veel aan hebt op de middelbare school. Dat lijkt voor groep 5 nog heel ver weg, maar vraag het maar aan groep 8; de tijd vliegt! Dit was het waarom. Jong geleerd, oud gedaan dus. Hieronder een kort overzicht wie wat wanneer en hoeveel huiswerk per groep.
Lees meer