Welkom

De Bosch en Hovenschool is een school die kinderen opleidt tot zelfstandige, kritische, en tolerante scholieren die zelfverzekerd en met een open houding de stap kunnen zetten naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent in praktijk dat kinderen gestimuleerd worden zo optimaal mogelijk te presteren en hun kwaliteiten leren te ontwikkelen.
Daarbij zijn de sfeer in de klassen, de relatie tussen de kinderen onderling en de relatie met de leerkrachten belangrijke factoren. Kinderen kunnen zich immers alleen goed ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Respect voor elkaar en je omgeving is op de Bosch en Hovenschool dan ook geen leeg woord.
Ambitieus? Misschien. Maar daar gaan we voor. Met elkaar, met de kinderen en met de ouders. De inbreng van ouders hebben we nodig. Niet alleen om elkaar te informeren over ‘onze’ kinderen, maar ook om samen met hen het onderwijs en de leeromgeving uitdagender te maken. Ouders zijn daarom niet alleen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en de oudercommissie, maar ook in verschillende werkgroepen met teamleden.
De Bosch en Hovenschool is een fijne school. Een school in beweging, waar we met elkaar werken om iedereen kansen te geven. Door enthousiaste kundige docenten, effectieve instructies, moderne materialen, een stimulerende leeromgeving, culturele en educatieve excursies en projecten, sport en spel, en bovenal: aandacht. Aandacht voor ieders kwaliteiten.
Onze school is een plek waar je alle kansen krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen.

p

Informatie

Nieuwsgierig naar al onze activiteiten?
Bekijk de foto’s op de website of lees onze nieuwsbrief.
Contact opnemen? Info@boschenhovenschool.nl

w

Parro

Met Parro heeft u als ouder en/of verzorger altijd toegang tot alle school-informatie die op uw kind betrekking heeft. Met Parro is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Parro. Meer informatie? klik hier

Facebook

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van alle activiteiten en gebeurtenissen!

p

Corona maatregelen

Na de persconferentie van 25 januari jl. zijn er enkele maatregelen en de richtlijnen vanuit de overheid aangepast. In het schrijven van 25-1-2022 staat hoe we hier in de praktijk vorm aan geven. Tevens is hier de link naar de actuele beeldsamenvatting van de overheid

 

maatregelen-quarantaine-regels-25-01-2022

beeldsamenvatting-26-coronaregels-25-januari2022_druk_wt