Schooltijden

De schooltijden van de Bosch en Hoven zijn als volgt:

Groep 1 t/m 8
Maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur
Woensdag:
08.30 tot 12.15 uur
Vrijdag:
08.30 tot 12.00 uur en alleen groep 5-8 ook van 13.00 tot 15.00 uur

Vanaf 08.15 uur kunnen de kinderen van de groepen 1/2 naar binnen via de zij-ingang. U kunt dan met uw kind een boekje lezen. Van 8.15 tot 8.25 uur is er pleinwacht op het grote plein en kunnen kinderen daar spelen. Om 8.25 uur gaat de schoolbel en worden de kinderen opgehaald door de leerkrachten om naar hun lokaal te gaan.

Indien ouders een dringende boodschap hebben, dan kunnen zij natuurlijk even de school binnenkomen om de betreffende leerkracht te spreken. Bij slecht weer zullen de schooldeuren eerder geopend zijn.

Ouders kunnen hun kind op woensdagochtend vanaf 8.15 uur naar de klas brengen. We doen dit ook om ouders de gelegenheid te geven te kijken of er bij diverse groepen intekenlijsten voor verschillende activiteiten hangen. Op alle dagen van de week beginnen de lessen om 8.30 uur.

Op donderdag is er tot 9.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen c.q. het doen van suggesties bij de directeur. Koffie en thee staan dan klaar.