Schoolbibliotheek

De Bosch en Hovenschool heeft een eigen bibliotheek opgezet in samenwerking met de bibliotheek Heemstede. We maken gebruik van het programma Aura Library. Klik op de button om de bibliotheek ook thuis te kunnen bezoeken.

Schoolbieb

 

 Boekenmarkt 4 oktober

Zoals u kunt lezen in de nieuwsbrief houden we dit jaar op 4 oktober een speciale Boekenmarkt ten bate van de Schoolbibliotheek.

Waarom is de Boekenmarkt nodig
Om het aanbod van boeken in de schoolbieb actueel en volledig en gevarieerd te houden lopen we jaarlijks de collectie door met een professional van de Bibliotheek Kennemerland. We saneren daarbij ongeveer 8- 10% van onze collectie per jaar op basis van criteria die daarvoor zijn gemaakt en ook staan beschreven in ons Collectieplan voor de schoolbibliotheek.
U kunt zich wellicht voorstellen dat boeken die 10 jaar oud zijn inmiddels qua taal en uiterlijk niet altijd even aantrekkelijk meer zijn voor kinderen om in te lezen. Bovendien worden sommige boeken ook zeer intensief gebruikt waardoor ze sneller slijten.
De boeken die u op de boekenmarkt aantreft zijn allemaal titels die de kinderen graag in de schoolbibliotheek zouden willen terug zien en veelal ook nieuw verschenen titels uit 2017.
De Schoolbibliotheek krijgt jaarlijks van de Stichting Vrienden van De Bosch en Hovenschool ook een bijdrage, dat levert een goede basis.

Wat voor soort boeken worden er te koop aangeboden?
Op deze verkoop kraam treft u ca. 200 nieuwe boeken aan (van iedere titel slechts 1 exemplaar) die op de wenslijst staan van onze schoolbieb.
Er zijn boeken voor alle leesniveaus en leeftijden vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8.
U kunt een boek kopen bij de kraam en uw kind eerst van het boek laten genieten. Daarna kunt u het boek schenken aan de schoolbieb, bij voorkeur in november.

Hoe werkt de verkoop?
De verkoop kraam is op woensdag 4 oktober geopend vanaf 8 uur- 9 uur en van 11.45 uur -12.45 uur in de centrale hal.
U kunt bij de kraam (met mobiele pin) één of meer boeken kopen. U kunt uw kind als eerste laten genieten van de nieuwe boeken en daarna de boeken schenken aan school.
De boeken kunnen dan bij de groepsleerkracht worden afgegeven. In de boeken zal bij de aankoop op school voorin een stempel worden geplaatst, hierop kan komen te staan door wie het boek is geschonken aan de schoolbieb.
De kinderen vinden het erg leuk om aan andere kinderen te laten zien dat zij dat boek hebben geschonken en geven elkaar in de schoolbieb regelmatig tips en adviezen over leuke boeken die ze gelezen hebben.

Wat gebeurt er daarna met de boeken?
De bieb zal alle aangekochte boeken die terugkomen naar school  voorzien van rug-etiketten, scan-etiketten en laten plastificeren (en zo nodig hard-cover laten maken). Daarna
komen ze in de schoolbieb en maken ze deel uit van onze collectie en heeft u concreet bijgedragen aan het leesplezier en de leesmotivatie van de kinderen op school.

Wanneer kan ik de boeken schenken?
U kunt de boeken schenken wanneer het boek is gelezen door uw kind. Echter…we hebben op de boekenmarkt een ruim aanbod van boeken die gelezen kunnen worden voor deKinderjury 2018 waaraan de school ook mee wil gaan doen.
Daarom zou het fijn zijn als de boeken voor december (dus eind november ) geschonken kunnen worden aan de school, zodat ze nog op tijd voorzien kunnen worden van scan etiketten, en kunnen worden geplastificeerd.
Uiteraard kan een boek ook later nog worden geschonken.

Welke boeken zijn er te koop?
We zullen komende week een lijst plaatsen met daarop de titels van boeken die we te koop aan gaan bieden.
Zo kunt u samen met uw kinderen vooraf al kijken welke boeken uw kinderen graag willen lezen en u kunt schenken.

boekenlijst boekenmarkt

Wanneer is de schoolbieb open voor ouders?
Speciaal voor ouders is er een “Kom Kijken in de Bieb”- opening op 11 oktober tijdens de inloop van 8.15-8.30 uur.
U bent van harte welkom!

Als u nog vragen heeft over de bibliotheek mail dan gerust aan: bibliotheek@boschenhovenschool.nl