Visie en zorg

Om de ontwikkeling van ieder kind goed te blijven volgen is op school een zorgorganisatie gecreëerd. In dit kader maakt de school gebruik van verschillende leerlingvolgsystemen. In groep 1/2 gebruiken we Kijk waarbij de gehele ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. In de groep 2 t/m 8 maken we tevens gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito. Lees meer

v

Directie

Woord van de directeur. Lees meer…

Team

Bent u benieuwd naar de verschillende leerkrachten van de Bosch en Hovenschool?
Op deze pagina zijn de directie, administratie en leerkrachten terug te vinden met daarbij een persoonlijk e-mailadres.
Mocht u vragen hebben aan een leerkracht of aan de directie dan kan dat via deze pagina.
Lees meer

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van de Bosch en Hovenschool is vertegenwoordigd door ouders (de oudergeleding) en leerkrachten van de school (de teamgeleding). De MR komt 6 a 7 keer per jaar bijeen om verschillende zaken die de school en het onderwijs aangaan te bespreken. De MR heeft op grond van de wet over een aantal aangelegenheden instemmings- of adviesbevoegdheid.
Lees meer

Ouder Commissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders die de school en haar team graag helpen bij het creëren van een veilige en leuke school voor alle leerlingen. Het schoolteam & de OC vormen samen commissies die vele activiteiten organiseren, de OC heeft hierbij coördinerende en uitvoerende taken. Hieronder vallen het Sinterklaasfeest, Kerstmis, Pasen, het schoolreisje maar ook diverse sport- & culturele activiteiten.
Lees meer

Stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool

De stichting Vrienden van de Bosch en Hovenschool, beheert en houdt toezicht op de ouderbijdrage. Dit betreft de activiteitenbijdrage voor schoolreisje, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en dergelijke. Daarnaast betreft dit ook de aanvullende ouderbijdrage, voor zaken die toegevoegde waarde hebben voor de kinderen en waar geen ander budget voor is. Lees meer

Stichting TWijs

De Bosch en Hovenschool valt onder Stichting TWijs. Lees meer…