Protocol

Op de Bosch en Hovenschool hebben we verschillende protocollen en afspraken. In de schoolgids staat veel informatie en daarnaast hebben we een aantal uitgebreide protocollen. Hieronder vindt u protocollen en afspraken.

Gedragsprotocol Informatievoorziening gescheiden ouders