Gymnastiekrooster schooljaar 2016-2017

Tijd: Klas:
 Maandag:  08:30 – 09:15  7
09:15 – 10:00 6
10:30 – 11:15 5
11:15 – 12:00 4
13:00 – 13:40 3a
13:40 – 14:20  3b
 14:20 – 15:00 8
Woensdag: 08:30 – 09:15 5
09:15 – 10:00 4
10:00 – 10:45 3a
10:45 – 11:30 3b
11:30 – 12:15  7
Donderdag: 13.05-13.50 8
 14.15-15.00 6

 

Gymnastiek en -kleding
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiekles. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht Melda Splinter. Het dragen van gymkleding is verplicht. Na de gymles moet de gymkleding meegenomen worden naar huis.