Remedial Teaching (RT)

Ook dit jaar hebben we weer plaats in de formatie kunnen maken voor RT uit de groep. Hieronder wordt beschreven wat wij op school aan RT uit de groep doen. Natuurlijk begeleidt de leerkracht in de groep ook kinderen die tegen problemen aan lopen. Dit wordt o.a. gedaan door verlengde instructie aan de instructietafel en extra inoefenen.

Lezen:
De ondersteuning is gericht op het startende leesonderwijs in groep 3, 4 en 5. Voor ondersteuning wordt gekozen voor de lagere groepen, omdat daar de basis gelegd wordt voor de verdere leesontwikkeling. Het gaat hierbij om de kinderen uit groep 3, 4 en 5 die IV of V scoren op de DrieMinutenToets en/of onder het te behalen AVI-niveau presteren. De samenstelling van de groepjes wordt steeds aangepast na de Cito afnames van januari en mei/juni.

Bij RT zal de aandacht uitgaan naar technisch lezen door middel van een woordflitsprogramma en effectieve leesstrategie├źn. Leesplezier en leesbeleving zijn heel belangrijk, dus daar wordt ook aandacht aan besteed. Tevens wordt gewerkt aan vergroting van de woordenschat en er is aandacht voor voorspellend lezen. De illustratie en de titel spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aspect wat soms vergeten wordt, is de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die minder succes ervaren bij hun leesstart. Veel kinderen zijn daardoor teleurgesteld in zichzelf. Door de kinderen succeservaringen te laten beleven en veel plezier met boeken te laten ervaren, willen we een positieve leeshouding te ontwikkelen.

RT is dus aan de ene kant een technische benadering om letter te verklanken, maar even belangrijk is de ontwikkeling van een positieve houding ten aanzien van lezen.

Rekenen:
In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen RT via Rekentuin op de computer. In overleg met de leerkracht(en), RT er en IB-er worden kinderen geselecteerd. Dit jaar zullen de kinderen in de klas werken aan Rekentuin.

Eigen leerlijn:
Kinderen met een eigen leerlijn krijgen individuele hulp binnen de RT. Dit krijgen zij in het vak waar zij een eigen leerlijn in volgen.