Sociaal emotionele ontwikkeling

Op de Bosch en Hovenschool bevorderen we positief gedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te creëren, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

Vanuit gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen afgeleid. De waarden die wij op de Bosch en Hovenschool hanteren zijn:
Betrokkenheid, veiligheid en verantwoordelijkheid.
In onderstaande matrix staan de gedragsverwachtingen die voor iedereen binnen school gelden.

Betrokkenheid

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Plein

Gaat de bel, dan gaan we in tweetallen in de rij staan.

Naar de wc? Dan eerst vragen en niet meer dan twee kinderen tegelijk.

We gebruiken het materiaal waar het voor bedoeld is. We ruimen samen het materiaal op.

Gang

Je bent hier van harte welkom als je rustig werkt (tafels in hal).

Wij lopen aan de rechterkant de trap op.
Wij lopen aan de rechterkant de trap af.
Wij lopen in de school.

We hangen jassen aan de kapstok en we zetten tassen op de kapstok of in de bak.

Maandviering

We hebben aandacht voor alle optredens.
Na het optreden klappen we en zeggen alleen positieve dingen.

Wij houden onze handen en voeten bij onszelf.
Op een teken lopen we terug naar de klas.

Bij het stilte teken zijn we stil.

Computerlokaal

Wij werken zelfstandig en zitten op de krukken.

Wij lopen rustig en praten met een zachte stem.

We loggen de computer uit en hangen de koptelefoons op.
We gebruiken het materiaal waar het voor bedoeld is en laten het lokaal opgeruimd achter.

Bibliotheek

In dit lokaal….. werken we serieus…allemaal.

Je loopt en praat rustig in het lokaal.

We zorgen goed voor ieders spullen. We laten het lokaal netjes achter.

In de klas:
Aan het begin van het schooljaar stelt de leerkracht samen met de leerlingen positief gestelde gedragsverwachtingen op die betrekking hebben tot deze groep. In de loop van het schooljaar kunnen de gedragsverwachtingen bijgesteld worden.