Welkom op de pagina van groep 5!

Hier kunnen jullie lezen en zien wat we allemaal doen in de klas. Ook plaatsen we hier foto’s en stukjes over de leuke uitjes die we maken.

In groep 5 wordt erg hard gewerkt. Iedere dag werken we met een weektaak waarin werk staat dat we mogen doen wanneer we ons werk af hebben. We krijgen iedere dag rekenen, lezen, taal en spelling. Daarnaast krijgen we ook les in de vakken biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, Engels, Nieuwsbegrip, muziek en sociale emotionele lessen. Ook gaan we dit jaar voor het eerst een spreekbeurt geven.

Taal
Dit jaar gaan we werken met 8 thema’s. De onderwerpen zijn:

– Eskimo’s
– Geheimen
– Ziekenhuis
– Nacht
– Dierentuin
– Noodweer
– Draaien
– Geld

We werken met deze thema’s aan verschillende eindproducten.

Spelling
Spelling bestaat uit drie onderdelen: spelling, werkwoorden en grammatica. Iedere dag krijgen we ook een dictee. De categorieën die we dit jaar leren zijn categorie 13 t/m 19.  Categorie 13: kilo woord Categorie 14: komma-s-woord Categorie 15: cent woord Categorie 16: komma-s- meervoud woord Categorie 17: politie woord Categorie 18: cola woord Categorie 19: tropisch woord

Rekenen
Sinds dit schooljaar werken we met de nieuwe methode wereld in getallen. In dit boek is les 3 altijd een projectles. We gaan dan klokkijken, meten, wegen etc.. Dit jaar gaan we rekenen tot 1000 en beginnen we met deelsommen. Daarom is het belangrijk dat we de tafelsommen goed beheersen.

Verder staan er veel leuke uitjes gepland voor groep 5. De foto’s komen op de website. We gaan er een fijn jaar van maken!

Foto’s van uitstapjes en leuke momenten in de klas delen we via de groepspagina van Mijn Schoolinfo.

De juffen van groep 5