Groep 4a en groep 4b

Wat leuk dat je een kijken komt nemen op de site van groep 4.

Wij beginnen elke dag met stillezen. Op dinsdag en donderdag lezen sommige kinderen met een leesmaatje uit groep 8. Rond 9 uur gaan we verder met Trefwoord en daarna doen we rekenen. Ook werken er elke ochtend 5 kinderen op de computer aan rekenopdrachten. We hebben een hele leuke nieuwe rekenmethode; de wereld in getallen.

Na de kleine pauze van 9.50uur tot 10.30uur doen we taal en spelling. Hiervoor gebruiken we de methode ‘staal ’. Elke week leren we nieuwe woorden; ‘de woorden van de week ’. Deze woorden hebben we nodig om de lessen goed te kunnen doen. Behalve gewone ‘boeklessen’ doen we met staal ook heel veel leuke lessen in twee of viertallen.

Met spelling leren we elke week een nieuwe spellingsregel. We oefenen eerst samen op het bord en daarna werken we in ons werkboek aan de opdrachten. Ook gebruiken we vaak het whiteboard voor dicteetjes en andere activiteiten.

We hebben pauze van 12.00uur tot 13.00uur. In de middag doen we vakken als; verkeer, Engels, schrijven handvaardigheid en de zaken. In groep 4 leren we de schijfletters, hoofdletters en de cijfers van 0 tot en met 9.

Ook doen we nieuwsbegrip, lekker lezen en ‘kinderen en hun sociale talenten’.

Op maandag en woensdag hebben we gym van juf Melda. Hiervoor hebben we sportkleding nodig en schoenen die niet buiten zijn gedragen.

Foto’s van uitstapjes en leuke momenten in de klas delen we via de groepspagina van Mijn Schoolinfo.

Groetjes van groep 4a en groep 4b