Groep 1/2

Welkom op de pagina van de groepen 1-2.
We beginnen iedere ochtend in de kring. We vertellen elkaar verhalen, we zingen liedjes, lezen verhalen en doen reken- en taal spelletjes. Daarna gaan we met elkaar buiten spelen of gymmen. We hebben ons eigen speelplein aan de zijkant van de school en ook een eigen speellokaal binnen waar we heerlijk kunnen klimmen en klauteren.

We werken in thema’s. Dat houdt in dat we liedjes, boekjes, werkjes, bewegingslessen, taal en reken activiteiten en nog veel meer doen in een thema. Ook volgen we de kalender; herfst, Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, winter, Pasen, lente en zomer. De overige thema’s variëren elk jaar. In de klas ziet u aan de thematafel en werkjes welk thema we hebben. De doelen die we oefenen met de kinderen hangen iedere maand in de gang. Zo kunt u lezen wat we de kinderen leren.

We gaan graag op stap, zoals appeltjes plukken, speurtochten doen, bos en duin wandelingen maken, bibliotheek bezoek enz. Met elkaar maken we een gevarieerd aanbod waarbij plezier in leren en spelen en je prettig voelen in de groep voorop staan.

We maken gebruik van het volgsysteem KIJK voor kinderen van 4-7 jaar. Tijdens de oudergesprekken informeren we u over de voortgang en ontwikkeling van uw kind.

Foto’s van uitstapjes en leuke momenten in de klas delen we via de groepspagina van Mijn Schoolinfo.

Mocht u nog vragen hebben, dan bent u na schooltijd altijd van harte welkom!

Lisette en Martha