Dyslexie

Vanaf het moment dat de kinderen starten met het leesonderwijs, volgen wij hen met het leerlingvolgsysteem van Cito zorgvuldig. Gekeken naar mogelijke leesproblemen of mogelijke dyslexie, kijken we naar de volgende punten:

  • Is er uitval op woordlezen en/of spelling (meermalen IV en/of V score)?
  • Komt dit overeen met de scores van rekenen?
  • Is er wel of geen/geringe vooruitgang na de extra begeleiding (van minimaal 2 x 30 minuten per week) op lezen en/of spelling?

Op het moment dat er gedacht wordt aan mogelijke dyslexie wordt dit met ouders besproken en zullen we ook het profiel van de leerling bespreken met OnderwijsAdvies. Hier volgt dan eventueel een dyslexieonderzoek uit.

Is bij een leerling dyslexie vastgesteld, dan krijgt hij op school compenserende en dispenserende maatregelen die het (leren) lezen makkelijker maken. Deze maatregelen en afspraken komen in een persoonlijk dyslexiekaart die elk jaar met ouders besproken wordt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Info@boschenhovenschool.nl